Headless Ecommerce is hot. En het zou zomaar kunnen dat ‘headless’ de traditionele Ecommerce-oplossingen de komende jaren het nakijken geeft. Waarom? Omdat de online consument via alle beschikbare kanalen bediend wil worden en bij elk kanaal een passend gezicht verwacht. Een headless oplossing scheidt de processen van de zichtbare laag. Daarmee heb je als merk de vrijheid en flexibiliteit om overal op de meest overtuigende manier je gezicht te laten zien.

Een groeiend aantal internetondernemers ontdekt de voordelen van headless Ecommerce. Vooral de grotere vrijheid en flexibiliteit geven de doorslag. De techniek zit niet langer in de weg, maar staat in dienst van de commerciële doelen en de omnichannelstrategie. ‘Zonder hoofd’ ben je minder gebonden en kun je sneller reageren op de dynamiek van het Ecommerce-speelveld. Daardoor zou de headless-techniek traditionele oplossingen als Magento en Salesforce wel eens kunnen verdringen.

‘Omnichannelstrategie is de motor achter headless Ecommerce’

Maar eerst: wat behelst headless Ecommerce architectuur precies? ‘Head’ staat voor de voorkant van Ecommerce-platforms, de frontend. Ofwel: dat deel van je webshop of b2b-platform dat voor je prospects en klanten zichtbaar is. Niet iets om weg te laten, zou je zeggen. Immers: de voorkant is bepalend voor de uitstraling en herkenning van je merk. Klopt helemaal. En als je maar via één webshop of platform zaken doet, moet je er vooral zuinig op zijn.

Echter, de werkelijkheid is dat Ecommerce-ondernemers vandaag de dag via een groot aantal online kanalen en touchpoints zaken doen. Meerdere websites voor één merk zijn eerder regel dan uitzondering, de shop-in-the-shop-formule, gefaciliteerd door marktplaatsen, is een niet meer weg te denken verdienmodel, social media blazen hun partij mee om de gunst van de klant, mobiele transacties nemen razendsnel toe, enzovoorts.

‘Je maakt de schil los van het ei’

Als je het zo bekijkt is een vaste frontend ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Want bij een omnichannelstrategie is het veel belangrijker dat je snel en foutloos content kunt uploaden en distribueren en dat de verschijningsvorm zich direct aanpast aan het medium dat je gebruikt. De praktijk wijst uit dat dit sneller en gemakkelijker gaat als je de frontend scheidt van de backend en de bijbehorende processen loskoppelt van elkaar. Kort gezegd is dat de essentie van headless Ecommerce platform-oplossingen. Je maakt de schil los van het ei.

Met andere woorden: je hoeft het ei – de backend waarin alle functies zitten die je webshop of platform laten draaien – niet telkens opnieuw te klutsen. Je gebruikt één technische infrastructuur als voedingsbodem om je op meerdere manieren aan de markt te presenteren. Alles wat in de backend wordt aangemaakt en beheerd, wordt met behulp van API’s (Application Programming Interfaces) naar de verschillende frontend gestuurd. Dat kan je platform of webshop zijn, de interface die je verbindt met één of meer marketplaces, of om het even welk ander digitaal vehikel dat je gebruikt om consumenten te verleiden.

‘Meer mogelijkheden voor een gepersonaliseerde Customer Experience’

Je klanten merken hier trouwens niets van. De techniek is en blijft de techniek, altijd netjes verborgen onder de ‘schil’ die de klant kiest. Betaal- en dataprocessen zijn hetzelfde, om het even het kanaal dat in de Customer Journey de voorkeur krijgt. Maar doordat je niet gebonden bent aan één presentatie, heb je meer mogelijkheden om de Customer Experience te personaliseren en op maat aan te bieden. Doordat je niet wordt beperkt door de technische kaders van je frontend, kun je sneller en adequater inspelen op snel wisselende consumententrends en –voorkeuren.

‘Drie grote stappen in de Ecommerce-evolutie’

Er zijn diverse verklaringen voor de snelle opkomst van headless Ecommerce. Op de eerste plaats speelt de revolutie in content een rol. We zetten steeds meer informatie op internet, in een veelheid aan verschijningsvormen en aangemaakt door een groeiend aantal ‘leveranciers’. Denk aan blogs, vlogs, reviews, enzovoorts. Dat moet allemaal bewerkt, gemodereerd en beheerd worden. Dat doen we met content management systemen die almaar gecompliceerder worden. Met andere woorden: de techniek werd veelomvattender.

Ten tweede nam mobiel shoppen een vlucht. Eerst maakten we platforms ‘responsive’, maar al snel bleek dit onvoldoende tegemoet te komen aan de verwachtingen van de online consument. Met speciaal ontworpen mobiele versies laat de ultieme Customer Experience zich beter sturen en creëren. En is het dan niet logisch om die verschillende verschijningsvormen aan één data-infuus te leggen? Ja, dus.

Ten derde – en dat is misschien wel de belangrijkste ontwikkeling – evolueerde het Ecommerce-landschap in een omnichannel-landschap. Het aantal manieren waarop consumenten interactie hebben met het internet – zelfs op de fysieke winkelvloer! – is nauwelijks nog op één hand te tellen. We switchen al massaal naar mobiel, daar komen in een razend tempo heel veel slimme en intelligente connecties bij. Denk aan smartwatches, gameconsoles en the Internet of Things. Wil je met een effectieve omnichannelstrategie op die ontwikkeling inspelen, dan is een headless data-architectuur, bij voorkeur in de vorm van een SaaS-oplossing, de enige weg.

Headless Ecommerce – de 5 grootste voordelen

De overstap naar headless Ecommerce is redelijk ingrijpend. Immers, de ontwikkeling van je eigen architectuur heeft meer om het lijf dan de implementatie van het traditionele geïntegreerde Ecommerce-platform, zoals nu gebruikelijk is. Vooral de techniek en protocollen voor de data-uitwisseling tussen de frontend en backend luisteren nauw. Maar staat de architectuur eenmaal, met alle features die je voor jouw business nodig hebt, dan zijn de voordelen groot.

  1. Je kunt je backend (het complete datamanagement- en administratiesysteem) snel en op maat aan elk gewenst retailkanaal koppelen, ook aan de digitale infrastructuur van je fysieke winkel.
  2. Het loskoppelen van de backend en frontend verbetert je online performance. Je websites en apps worden sneller. Dit is een groot voordeel, want snelheid is in toenemende mate bepalend voor je Google-positie.
  3. Je kunt zeer snel op- en afschalen in het aantal in te zetten kanalen en effectiever inspelen op trends.
  4. Je hoeft het wiel maar één keer uit te vinden en voor elk verkoopkanaal de schil en identiteit kiezen die past bij de doelgroep die dat kanaal gebruikt.
  5. Je verhoogt de connectiviteit van de technieken die je inzet – richting verkoopkanalen, maar ook richting leveranciers.

Headless Ecommerce focust op de backend, het deel van je Ecommerce-platform dat je klanten niet zien, maar dat wel bepalend is voor de Customer Experience. Natuurlijk, het oog wil ook wat, en design in de frontend blijft van belang voor je merkuitstraling. Maar snelheid, betrouwbaarheid en een consistente performance op alle kanalen die je inzet, zijn de factoren die uiteindelijk bepalend zijn voor groei en duurzaam succes. Als je vanuit één databron meerdere gezichten kunt laten zien, bereik je meer potentiële kopers.