Ecommerce platforms2021-06-29T14:41:36+02:00

De juiste technologische
Ecommerce keuzes maak je hier

VERGELIJK IN ONZE COMMUNITY ALLE ECOMMERCE PLATFORMS EN -OPLOSSINGEN

Voor alle Ecommerce Platforms geldt:
verplaats je in de digitale beleving van jouw klanten en afnemers

Het succes van digitale verkoop en klantretentie – B2C, B2B of een mengvorm – valt of staat met de Ecommerce platforms die je gebruikt. Wat je markt ook is, één factor geeft de doorslag: de ultieme digitale klantbeleving.

Ecommerce Platforms: In één keer goed
Die keus kan maar beter in één keer goed zijn. Er is een serieuze investering mee gemoeid – financieel en organisatorisch. Maak vooraf een goed gespecificeerd eisenprogramma voor nu én toekomstige business ontwikkelingen.

Leveranciers- en servicemodellen
Niet alleen de technologie voor je online winkel of handelsonderneming kan maar beter future proof zijn, ook het leveranciers- en servicemodel dat je kiest moet garanties voor de toekomst bieden. De markt voor Ecommerce Platforms is grofweg onderverdeeld in Open Source Platforms, On Premise Platforms en SaaS Platforms.

ecommerce solutions
Open Source Ecommerce Platforms

Open Source Ecommerce Platforms hebben als belangrijkste voordeel dat ze laagdrempelig zijn. Het gaat om standaard software, door gespecialiseerde ontwikkelaars met maatwerk aan te passen. De toepassing is grootschalig, waardoor je onderscheidende vermogen beperkt is. Tenzij je als co-ontwikkelaar participeert in de community, heb je geen invloed op de doorontwikkeling. Open Source Platforms bieden vaak tegen betaling extra opties. Er is meestal geen 24/7 service aan verbonden.

On Premise Ecommerce
Platforms

On Premise Ecommerce Platforms variëren van standaard-software tot uiterst geavanceerd maatwerk. Het aanbod is gevarieerd en groeit nog steeds. Je komt bekende en minder bekende tech-namen tegen. Je koopt het gebruiksrecht op de software, meestal binnen een servicecontract. De applicatie draait vervolgens op je eigen server(s) of cloudomgeving. Een voordeel is dat je onderscheidend kunt zijn met specifieke toepassingen. Bij On Premise Platforms is meestal wel IT-kennis nodig voor updates, bug fixes en onderhoud.

SaaS Ecommerce
Platforms

SaaS Ecommerce Platforms combineren het voordeel van maatwerkopties met flexibiliteit. Software as a Service focust op ontzorging. Je E-businessplatform is exclusief, maar draait op een externe server. Daardoor is de software snel op te schalen en je weet zeker dat de achterliggende techniek en de security permanent worden doorontwikkeld. Je ‘least’ de software feitelijk, met inbegrip van een servicepakket. SaaS Ecommerce Platforms zijn er voor starters en voor enterprise toepassingen.

Webshop of Ecommerce platform …

zijn software applicaties waar vraag en aanbod elkaar online ontmoeten. De eisen die je aan de software stelt hangen samen met de aard en complexiteit van je verkoop- of handelsactiviteiten.

The sky is the limit…

maar aan zeer geavanceerde oplossingen hangt uiteraard een prijskaartje.
Elk Ecommerce Platform heeft een voorkant (front end) en achterkant (back end). De voorkant is je ‘zichtbare winkel’, de achterkant is de onzichtbare techniek die alle processen verwerkt. De front end – bepalend voor de look en feel – is voor een retailer anders dan voor een groothandel of merk.

Digitale business…

stelt dat de Customer Journey leidend moet zijn. De juiste Ecommerce oplossing moet je commerciële strategie, je story-telling, je branding, de zoek-, vergelijk-, bestel-, betaal-, voorraadbeheer- en distributie processen optimaal ondersteunen. Idealiter combineer je een Ecommerce platform met een klantdata- en Marketing Automation oplossing.

Connectiviteit…

wordt steeds belangrijker omdat in- en uitgaande datastromen groter en complexer worden. Toekomstige – marketing – systemen in je IT landschap moeten simpel verbonden kunnen worden.

Onafhankelijke informatie over alle Ecommerce oplossingen

Eerlijke informatie

Alle leveranciers op ECOM.solutions worden gratis vermeld. Voor research en onderhoud vragen wij leveranciers een vrijwillige bijdrage.

Help ons door iedereen te vertellen over Ecom.solutions

Ga naar boven